Niwelacja terenu polega na wyznaczeniu różnic wysokości pomiędzy wyznaczonymi punktami terenowymi za pomocą systemów laserowych. W wyniku dokonanych pomiarów możliwe jest dokładne wyrównanie terenu za pomocą specjalistycznych maszyn, przystosowanych do pracy z bardzo dużą dokładnością.

Właściwie wykonana niwelacja terenu pozwala na jego ukształtowanie zgodne z ustalonym wcześniej przeznaczeniem.

Usługi Transportowo Koparkowe
Usługi Transportowo Koparkowe
Usługi Transportowo Koparkowe

Niwelacja pod inwestycje budowlane

Budynki gospodarcze, sklepy wielkopowierzchniowe czy hale.

Niwelacja pod ogród

Wyrównanie terenu, wzbogacenie urodzajności gleby poprzez dowiezienie np. humusu czy czarnoziemu.

Niwelacja pod drogi i pobocza

Usuwanie nadmiaru gruntu, uzupełnienie ubytków, wytyczenie łuków i skrzyżowań.