Dzięki wykorzystaniu koparek i ładowarek dostępnych w naszym parku maszyn, możemy zaoferować usługi związane z pracami polegającymi na ukształtowaniu terenu zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Wykopy

– usługi polegające na ukształtowaniu terenu pod drogi, zbiorniki wodne, piwniczki, fundamenty budowlane czy ogrodzenia.

Nasypy

– możliwość utworzenia punktów widokowych, tarasów, skarp, murków.

Usługi Transportowo Koparkowe
Usługi Transportowo Koparkowe
Usługi Transportowo Koparkowe

Wszystkie prace związane z tworzeniem wykopów i nasypów:

Wyliczenie objętości mas ziemnych…

…dla wykopów oraz wymaganych objętości dla tworzenia nasypów.

Makroniwelacja terenu…

…czyli zmiana jego wysokości na większym obszarze.