Usługa wymiany gruntu polega na wymianie na grunt o większej wytrzymałości, który pozwala na zastosowanie go np. pod teren budowlany.

Zwiększenie nośności gruntu

Za pomocą wymiany słabej warstwy na bardziej wytrzymałą.

Częściowo wymiana gruntu

Na glebach mineralnych, gdzie część gruntu zastępuje się zagęszczanym, różnoziarnistym piaskiem.

Usługi Transportowo Koparkowe
Usługi Transportowo Koparkowe
Usługi Transportowo Koparkowe